Wat wij doen

The specialty of the future is growth

Wat is kwaliteitsborging?

Binnen de huidige regelgeving moet een bouwwerk voldoen aan verschillende kwaliteitsvoorschriften. Er moet worden nagedacht over de toekomstbestendigheid, gebruik van materialen, energiezuinigheid  en veiligheid. Kwaliteitsborging bewaakt gedurende het gehele proces de kwaliteit van een bouwwerk. Dit houdt in dat er tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase uitvoerig wordt getoetst aan alle gestelde eisen. 

Op deze manier wordt de kwaliteit van één of meerdere bouwwerken constant beschermt. Naast dat het meesterwerk (eindproduct) aan alle gestelde eisen moet voldoen, zullen ook de faalkosten verminderen op korte- en lange termijn.  

De toegevoegde waarde om met ons samen te werken

 • Lagere faalkosten

  Door het bouwwerk al vanaf de ontwerpfase constant te toetsen zullen fouten sneller worden gedetecteerd. Hierdoor kunnen deze in een vroeg stadium worden hersteld, waardoor er achteraf geen extra herstelkosten gemaakt hoeven te worden. Wij zetten hier dan ook actief op in om het risico zo laag mogelijk te krijgen.

 • Duurzaamheid

  Als materialen op de juiste manier worden gebruikt zal de levensduur ervan aanzienlijk toenemen. Goed voor het bouwwerk, voor u en voor het milieu. Binnen ons traject kijken wij met u mee naar het gebruik van materialen, detaillering van het eindproduct, stikstofberekeningen en het gebruik van minder energie. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel.

 • Kwaliteit

  Dat het project binnen de gestelde kwaliteitseisen van het Bouwbesluit moet vallen is een vereiste, maar wij kijken graag verder dan dat. Wij brengen in kaart welke punten verder aandacht nodig hebben op gebied van kwaliteit. Zo kunnen we samen de kwaliteit van uw bouwwerk nog verder verhogen.

 • Transparant proces

  Transparantie en maatwerk zijn punten die voor ons belangrijk zijn. Zo investeren we graag tijd om u beter te leren kennen zodat de wensen en behoeften duidelijk zijn. Wij werken met een inzichtelijk instrument. Het instrument is erop toegespitst om toetsingen op strategische momenten uit te voeren, wanneer er nog herstelmogelijkheden zijn. Binnen onze werkwijze heeft u altijd inzicht in de status en rapportages.

 • Originele plan

  U heeft een mooi project voor ogen. Voor ons is het belangrijk dat het plan zoveel mogelijk wordt uitgevoerd op de manier die u van te voren heeft bedacht. Daarom bieden wij inzicht in de verschillende aandachtspunten en mogelijkheden om zo uw initiële plan te kunnen realiseren.

Uw project staat centraal. Niet alleen de gestelde kwaliteitseisen zijn voor ons belangrijk, maar wij kijken graag verder dan dat. Zo ontvangt u een uitgebreid rapport met aandachtspunten. Op deze manier beschermen wij uw project, bewaken de kwaliteit en reduceren de kosten.

WKI instrument

Wij werken met een toegelaten instrument. Op deze manier kunnen wij stapsgewijs te werk gaan. Eén van de voordelen is dat u zelf de toezichtmomenten in kan plannen. Op deze manier kunnen wij aan de hand van uw planning ervoor zorgen dat de controles worden uitgevoerd op de momenten dat het risico het grootste is en wanneer het u schikt. Zo komt uw project niet stil te liggen. Daarnaast kunt u makkelijk de status en rapportages inzien.

Samenwerkingsproces

Kennismaking

Wat kunnen we voor u betekenen?

Analyse

In kaart brengen van uw wensen en de gestelde eisen.

Vertaling

Wat zijn de mogelijkheden? Van idee naar realisatie.

Samen bouwen

Samen bouwen we aan uw droom.

Kwaliteitscheck

Gedurende het hele proces zorgen wij ervoor dat de kwaliteit wordt gewaarborgd.