Proefprojecten (verbouwen)

Wanneer mag een proefproject worden aangedragen?

Onder de Wet kwaliteitsborging vallen alleen bouw- en verbouwprojecten die passen binnen de categorie Gevolgklasse 1. Goed nieuws! Voor het starten van een proefproject zijn er nagenoeg geen eisen aan het type bouwwerk. Wilt u zoveel mogelijk ervaring opdoen van het totale proces, dan moet het om een project gaan waar de omgevingsvergunning nog niet van is aangevraagd.

Een proefproject kan door iedereen worden aangedragen. Van een particuliere of zakelijke opdrachtgever tot aan een opdrachtgever in het publieke domein, zoals een gemeente, kan een aanvraag doen. Er zal wel een concreet bouwproject aanwezig moeten zijn. Er zijn dus weinig voorwaarden voor het starten van een proefproject met ons. Er zijn 2 vereisten voor het aanvragen van het proefproject:

Het bouwwerk is nog niet in uitvoering

Een proefproject kan niet gestart worden als de bouw van het bouwwerk al in uitvoering is.

Vergunning is nog niet aangevraagd

Aanspraak maken op legeskorting of subsidie? De vergunningaanvraag mag nog niet zijn ingediend.

De voordelen van het draaien van een proefproject

 • Procestijd vs investeringen

  Doordat het mogelijk is om de vergunning voor de bouwactiviteit eerst aan te vragen en pas in een later stadium de technische uitwerking te doen, heeft dit meestal een positief effect op de doorlooptijd van het vergunningsproces. Ook op de planning van het project heeft dit een positief effect, aangezien je met beperktere gegevens al een aanvraag kan doen. Daarnaast hoeft de investering voor het uitwerken van de technische gegevens pas plaats te vinden wanneer al zekerheid verkregen is op de toestemming voor de realisatie van het project.

 • Subsidie

  Onder bepaalde voorwaarden is een subsidie aan te vragen bij het Rijk. Wilt u hier meer over weten? Neem contact met ons op en wij vertellen u hier graag meer over.

  Contact
 • Legeskorting

  Voor het draaien van proefprojecten zijn verschillende voorwaarden en kortingen opgesteld. Dit verschilt per gemeente. Een redelijk aantal gemeenten in Nederland hebben in hun legesverordening bepalingen opgenomen voor het verlenen van een korting op de leges. Benieuwd of dit voor u van toepassing is? Wij gaan graag met u in gesprek.

 • Reductie van de faalkosten

  De werkzaamheden en professionele begeleiding van The Borging Company helpen u inzicht te geven waar faalkosten ontstaan bij de realisatie van het bouwproject. Door actief met een intern kwaliteitssysteem aan de slag te gaan zullen bij toekomstige projecten deze kosten worden beperkt.

 • Verbetering kwaliteit

  Goede risicobeoordeling, vastlegging van gemaakte kwaliteit en deskundige inspecties leiden tot betere (eind)kwaliteit van het bouwwerk.

Veel stakeholders hebben er belang bij om ervaring op te doen met de ingrijpende veranderingen die de Wet kwaliteitsborging met zich meebrengt. Deze veranderingen hebben namelijk invloed op het werk van bouwbedrijven, architecten, ontwikkelaars en gemeenten. Een andere reden is dat met een proefproject nu al de voordelen van het nieuwe stelsel benut kunnen worden.

Neem contact met ons op