di jul 11

De verschillende gevolgklassen en de relatie met de Wkb

Inleiding

De bouwsector is altijd aan verandering onderhevig en vraagt om voortdurende afstemming tussen betrokken partijen, het bijhouden van nieuwe wet- en regelgeving, en het implementeren van nieuwe technologieën. Een van de nieuwste toevoegingen aan deze regelgevingsmix is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB), een belangrijke stap in de richting van grotere verantwoordelijkheid en transparantie in de bouwsector. In dit kader is het essentieel om het concept van gevolgklassen te begrijpen, dat een cruciale rol speelt in de toepassing van deze wet. Maar wat zijn gevolgklassen precies?

Wat zijn gevolgklassen?

Gevolgklassen zijn onderdeel van het risicobeoordelingssysteem in de bouwsector en geven aan welke risico’s aan een bouwproject zijn verbonden. Deze risico’s hebben betrekking op mogelijke gevolgen van falen in de constructieve veiligheid. Er zijn drie gevolgklassen, namelijk gevolgklasse 1 (GK1), gevolgklasse 2 (GK2), en gevolgklasse 3 (GK3).

Gevolgklasse 1 (GK1) bevat bouwwerken met een relatief laag risico, zoals eengezinswoningen en kleine utiliteitsgebouwen. Een fout in de constructieve veiligheid van deze bouwwerken zou waarschijnlijk leiden tot materiële schade, maar zou minder waarschijnlijk leiden tot persoonlijk letsel of maatschappelijke ontwrichting. 

Gevolgklasse 2 (GK2) omvat grotere en complexere gebouwen, zoals grote kantoorgebouwen, hotels of appartementsgebouwen. Een fout in de constructieve veiligheid van deze bouwwerken zou aanzienlijke materiële schade kunnen veroorzaken, evenals een hoger risico op persoonlijk letsel.

Tot slot omvat Gevolgklasse 3 (GK3) de meest risicovolle bouwwerken, zoals stadions, grote bruggen, tunnels, of ziekenhuizen. Deze structuren hebben de grootste potentiële impact op de maatschappij bij een constructieve fout, inclusief aanzienlijk persoonlijk letsel en potentieel ernstige maatschappelijke ontwrichting.

De rol van gevolgklassen in de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De WKB heeft als doel de kwaliteitsborging in de bouwsector te verbeteren door het versterken van de positie van de consument en de aannemer een grotere verantwoordelijkheid te geven. Hierbij speelt de classificatie van het bouwwerk in een van de gevolgklassen een belangrijke rol.

Onder de WKB zijn gevolgklasse 1 bouwwerken als eerste aan de beurt. Dit betekent dat de wet in eerste instantie van toepassing is op bouwwerken met een laag risicoprofiel, zoals eengezinswoningen en kleine utiliteitsgebouwen. Het is de bedoeling dat de wet in latere stadia zal worden uitgebreid naar de bouwwerken in gevolgklasse 2 en uiteindelijk naar die in gevolgklasse 3, maar dit is afhankelijk van de evaluaties en de beslissingen van de overheid.

Conclusie

Bij The Borging Company zijn veiligheid en kwaliteit van groot belang, deze gevolgklassen zijn een nuttig instrument om risico’s te beoordelen en passende maateregelen te nemen. Onder de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen speelt deze classificatie een cruciale rol in het bepalen welke bouwwerken aan de wet moeten voldoen. Door een beter begrip van de gevolgklassen en hun toepassing in de WKB, kunnen we samen werken aan een veiligere, kwalitatief hoogwaardige bouwsector.

Meer weten?

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk dan onze diensten-pagina of neem direct contact op.

Contact

di jul 11

De verschillende gevolgklassen en de relatie met de Wkb

Inleiding

De bouwsector is altijd aan verandering onderhevig en vraagt om voortdurende afstemming tussen betrokken partijen, het bijhouden van nieuwe wet- en regelgeving, en het implementeren van nieuwe technologieën. Een van de nieuwste toevoegingen aan deze regelgevingsmix is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB), een belangrijke stap in de richting van grotere verantwoordelijkheid en transparantie in de bouwsector. In dit kader is het essentieel om het concept van gevolgklassen te begrijpen, dat een cruciale rol speelt in de toepassing van deze wet. Maar wat zijn gevolgklassen precies?

Wat zijn gevolgklassen?

Gevolgklassen zijn onderdeel van het risicobeoordelingssysteem in de bouwsector en geven aan welke risico’s aan een bouwproject zijn verbonden. Deze risico’s hebben betrekking op mogelijke gevolgen van falen in de constructieve veiligheid. Er zijn drie gevolgklassen, namelijk gevolgklasse 1 (GK1), gevolgklasse 2 (GK2), en gevolgklasse 3 (GK3).

Gevolgklasse 1 (GK1) bevat bouwwerken met een relatief laag risico, zoals eengezinswoningen en kleine utiliteitsgebouwen. Een fout in de constructieve veiligheid van deze bouwwerken zou waarschijnlijk leiden tot materiële schade, maar zou minder waarschijnlijk leiden tot persoonlijk letsel of maatschappelijke ontwrichting. 

Gevolgklasse 2 (GK2) omvat grotere en complexere gebouwen, zoals grote kantoorgebouwen, hotels of appartementsgebouwen. Een fout in de constructieve veiligheid van deze bouwwerken zou aanzienlijke materiële schade kunnen veroorzaken, evenals een hoger risico op persoonlijk letsel.

Tot slot omvat Gevolgklasse 3 (GK3) de meest risicovolle bouwwerken, zoals stadions, grote bruggen, tunnels, of ziekenhuizen. Deze structuren hebben de grootste potentiële impact op de maatschappij bij een constructieve fout, inclusief aanzienlijk persoonlijk letsel en potentieel ernstige maatschappelijke ontwrichting.

De rol van gevolgklassen in de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De WKB heeft als doel de kwaliteitsborging in de bouwsector te verbeteren door het versterken van de positie van de consument en de aannemer een grotere verantwoordelijkheid te geven. Hierbij speelt de classificatie van het bouwwerk in een van de gevolgklassen een belangrijke rol.

Onder de WKB zijn gevolgklasse 1 bouwwerken als eerste aan de beurt. Dit betekent dat de wet in eerste instantie van toepassing is op bouwwerken met een laag risicoprofiel, zoals eengezinswoningen en kleine utiliteitsgebouwen. Het is de bedoeling dat de wet in latere stadia zal worden uitgebreid naar de bouwwerken in gevolgklasse 2 en uiteindelijk naar die in gevolgklasse 3, maar dit is afhankelijk van de evaluaties en de beslissingen van de overheid.

Conclusie

Bij The Borging Company zijn veiligheid en kwaliteit van groot belang, deze gevolgklassen zijn een nuttig instrument om risico’s te beoordelen en passende maateregelen te nemen. Onder de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen speelt deze classificatie een cruciale rol in het bepalen welke bouwwerken aan de wet moeten voldoen. Door een beter begrip van de gevolgklassen en hun toepassing in de WKB, kunnen we samen werken aan een veiligere, kwalitatief hoogwaardige bouwsector.

Meer nieuws

Terug naar overzicht

Meer nieuws