di jun 11

Gelegenheid voor meer proefprojecten 

Hugo de Jonge heeft besloten om de Wkb voor verbouwprojecten uit te stellen tot 1 juli 2025. De reden is dat er door meerdere partijen werd aanbevolen om meer te oefenen met proefprojecten met verbouwactiviteiten, voordat dit wordt toegevoegd aan gevolgklasse 1.   

Dit blijkt ook uit de eerste bevindingen van Arcadis Nederland. Hiervoor is, in de eerste vier maanden na inwerkingtreding van de Wkb, gevraagd naar mogelijke knelpunten en onbedoelde effecten in de uitvoering.   

Enkele knelpunten die in het onderzoek naar voren kwamen en waar wij ook meer informatie over zullen verstrekken, zijn ten eerste de onduidelijk over welke bouwwerken in gevolgklasse 1 vallen, met name in relatie tot vergunningvrij bouwen. Ten tweede de lokale verschillen van beoordeling op gelijkwaardige maatregelen. Ook de regionale vindbaarheid van kwaliteitsborgers, een eenduidige definitie van ‘bouwwerk’ in relatie tot privaatrecht en het mogelijk ontwijken van gevolgklasse 1 zijn onderwerpen die hier werden genoemd. Hiermee is het signaal opgevangen dat er momenteel nog een beperkt kennisniveau en informatiemateriaal over de Wkb is.  

Proefprojecten en onderzoeken zijn juist bedoeld om door te ontwikkelen en de transitie zo gemakkelijk mogelijk te maken voor alle betrokkenen. Als je kiest voor The Borging Company, kies je voor begeleiding vanaf de eerste pennenstreek tot aan de sleutel overdracht.  

Vanuit de Begeleidingscommissie invoeringstoets is aangegeven dat er onder de Stimuleringsregeling Proefprojecten (STIPP) nog steeds een financiële bijdrage beschikbaar is voor verbouwprojecten.   

Pak deze kans, neem contact met ons op en doe ervaring op met behulp van het STIPP-budget. Zo ben je voorbereid en zul je een gemakkelijke Wkb-transitie tegemoet gaan. Want we weten inmiddels dat voor de Wkb het spreekwoord “van uitstel komt afstel” niet opgaat.  

Geef je hier op voor een proefproject!

 

di jun 11

Gelegenheid voor meer proefprojecten 

Hugo de Jonge heeft besloten om de Wkb voor verbouwprojecten uit te stellen tot 1 juli 2025. De reden is dat er door meerdere partijen werd aanbevolen om meer te oefenen met proefprojecten met verbouwactiviteiten, voordat dit wordt toegevoegd aan gevolgklasse 1.   

Dit blijkt ook uit de eerste bevindingen van Arcadis Nederland. Hiervoor is, in de eerste vier maanden na inwerkingtreding van de Wkb, gevraagd naar mogelijke knelpunten en onbedoelde effecten in de uitvoering.   

Enkele knelpunten die in het onderzoek naar voren kwamen en waar wij ook meer informatie over zullen verstrekken, zijn ten eerste de onduidelijk over welke bouwwerken in gevolgklasse 1 vallen, met name in relatie tot vergunningvrij bouwen. Ten tweede de lokale verschillen van beoordeling op gelijkwaardige maatregelen. Ook de regionale vindbaarheid van kwaliteitsborgers, een eenduidige definitie van ‘bouwwerk’ in relatie tot privaatrecht en het mogelijk ontwijken van gevolgklasse 1 zijn onderwerpen die hier werden genoemd. Hiermee is het signaal opgevangen dat er momenteel nog een beperkt kennisniveau en informatiemateriaal over de Wkb is.  

Proefprojecten en onderzoeken zijn juist bedoeld om door te ontwikkelen en de transitie zo gemakkelijk mogelijk te maken voor alle betrokkenen. Als je kiest voor The Borging Company, kies je voor begeleiding vanaf de eerste pennenstreek tot aan de sleutel overdracht.  

Vanuit de Begeleidingscommissie invoeringstoets is aangegeven dat er onder de Stimuleringsregeling Proefprojecten (STIPP) nog steeds een financiële bijdrage beschikbaar is voor verbouwprojecten.   

Pak deze kans, neem contact met ons op en doe ervaring op met behulp van het STIPP-budget. Zo ben je voorbereid en zul je een gemakkelijke Wkb-transitie tegemoet gaan. Want we weten inmiddels dat voor de Wkb het spreekwoord “van uitstel komt afstel” niet opgaat.  

Geef je hier op voor een proefproject!

 

Meer nieuws

Terug naar overzicht

Meer nieuws