wo mei 31

Het bouwproces en de rol van de Kwaliteitsborger

Het bouwproces binnen gevolgklasse 1 – betrekking hebbend op eenvoudige bouwwerken zoals woningen en agrarische gebouwen – vraagt om een nauwgezet proces waarin iedere stap correct en veilig moet worden uitgevoerd. Een sleutelrol hierin wordt gespeeld door de kwaliteitsborger.

Het bouwproces

Het bouwproces in gevolgklasse 1 begint met het vaststellen van het bouwplan, waarin de specificaties en het ontwerp van het bouwwerk worden bepaald. De volgende fase betreft de bouwvoorbereiding, waarbij de nodige materialen en vakmensen worden geregeld. De daadwerkelijke bouw omvat vervolgens de uitvoering van het werk volgens het bouwplan, van het leggen van de fundamenten tot het plaatsen van de dakbedekking. Tenslotte is er de opleveringsfase, waarin het bouwwerk wordt geïnspecteerd en overgedragen aan de opdrachtgever.

De rol van de kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger speelt een centrale rol in dit bouwproces. Zijn of haar taak is het waarborgen dat het bouwproces voldoet aan de gestelde bouwtechnische eisen en dat het uiteindelijke bouwwerk voldoet aan de Bouwbesluit-voorschriften. De kwaliteitsborger is bij elke fase van het bouwproces betrokken, van de bouwvoorbereiding tot de oplevering. Hij of zij controleert de kwaliteit van het geleverde werk, het gebruik van de juiste materialen en de correcte uitvoering van het bouwplan.

Link tussen het bouwproces en de kwaliteitsborger

De nauwe betrokkenheid van de kwaliteitsborger bij elk stadium van het bouwproces zorgt voor een duidelijke link tussen deze twee. Zonder een kwaliteitsborger zou het bouwproces een risicovolle onderneming zijn, met mogelijk negatieve gevolgen voor de veiligheid en levensduur van het bouwwerk. Wij van The Borging Company werken met het landelijk erkende WKI-instrument, een geavanceerd digitaal platform voor kwaliteitsborging in de bouw. Dit stelt ons in staat nauw samen te werken met bouwondernemingen en de kwaliteit van bouwwerken te borgen en aantoonbaar te maken. 

Conclusie

Kortom de kwaliteitsborger speelt een onmisbare rol in het bouwproces van bouwwerken binnen gevolgklasse 1. Door continu toezicht te houden op de kwaliteit van de bouw en de naleving van de bouwregelgeving, waarborgt de kwaliteitsborger de veiligheid en duurzaamheid van het bouwwerk. Het is dan ook van essentieel belang dat de kwaliteitsborger een integraal onderdeel uitmaakt van elk bouwproces binnen gevolgklasse 1 bouwwerken.

Neem vrijblijvend contact op met ons om erachter te komen wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer weten?

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk dan onze diensten-pagina of neem direct contact op.

Contact

wo mei 31

Het bouwproces en de rol van de Kwaliteitsborger

Het bouwproces binnen gevolgklasse 1 – betrekking hebbend op eenvoudige bouwwerken zoals woningen en agrarische gebouwen – vraagt om een nauwgezet proces waarin iedere stap correct en veilig moet worden uitgevoerd. Een sleutelrol hierin wordt gespeeld door de kwaliteitsborger.

Het bouwproces

Het bouwproces in gevolgklasse 1 begint met het vaststellen van het bouwplan, waarin de specificaties en het ontwerp van het bouwwerk worden bepaald. De volgende fase betreft de bouwvoorbereiding, waarbij de nodige materialen en vakmensen worden geregeld. De daadwerkelijke bouw omvat vervolgens de uitvoering van het werk volgens het bouwplan, van het leggen van de fundamenten tot het plaatsen van de dakbedekking. Tenslotte is er de opleveringsfase, waarin het bouwwerk wordt geïnspecteerd en overgedragen aan de opdrachtgever.

De rol van de kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger speelt een centrale rol in dit bouwproces. Zijn of haar taak is het waarborgen dat het bouwproces voldoet aan de gestelde bouwtechnische eisen en dat het uiteindelijke bouwwerk voldoet aan de Bouwbesluit-voorschriften. De kwaliteitsborger is bij elke fase van het bouwproces betrokken, van de bouwvoorbereiding tot de oplevering. Hij of zij controleert de kwaliteit van het geleverde werk, het gebruik van de juiste materialen en de correcte uitvoering van het bouwplan.

Link tussen het bouwproces en de kwaliteitsborger

De nauwe betrokkenheid van de kwaliteitsborger bij elk stadium van het bouwproces zorgt voor een duidelijke link tussen deze twee. Zonder een kwaliteitsborger zou het bouwproces een risicovolle onderneming zijn, met mogelijk negatieve gevolgen voor de veiligheid en levensduur van het bouwwerk. Wij van The Borging Company werken met het landelijk erkende WKI-instrument, een geavanceerd digitaal platform voor kwaliteitsborging in de bouw. Dit stelt ons in staat nauw samen te werken met bouwondernemingen en de kwaliteit van bouwwerken te borgen en aantoonbaar te maken. 

Conclusie

Kortom de kwaliteitsborger speelt een onmisbare rol in het bouwproces van bouwwerken binnen gevolgklasse 1. Door continu toezicht te houden op de kwaliteit van de bouw en de naleving van de bouwregelgeving, waarborgt de kwaliteitsborger de veiligheid en duurzaamheid van het bouwwerk. Het is dan ook van essentieel belang dat de kwaliteitsborger een integraal onderdeel uitmaakt van elk bouwproces binnen gevolgklasse 1 bouwwerken.

Neem vrijblijvend contact op met ons om erachter te komen wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer nieuws

Terug naar overzicht

Meer nieuws