vr jun 14

Hoe kwaliteitsborgers bijdragen aan duurzame bouwprojecten

Waar kwaliteitsborgers op letten 
De Wkb legt de nadruk op of er is gebouwd naar de prestatie van de eisen van het Bbl. Hierin staan eisen voor de milieuprestatie van een woonfunctie, kantoorgebouw en nevengebruiksfuncties daarvan. Daarom houden wij ons als kwaliteitsborger bezig met energie-efficiëntie en circulaire bouwprincipes. Wij zullen moeten vaststellen of de milieuprestatie van een gebouw voldoet aan de gestelde energieprestatie-eisen (BENG). Daarnaast controleren we of de uitvoering van het bouwwerk in de praktijk overeenkomt met de berekening. Dit wordt aangeduid in een MPG-score.  

De regels omtrent de MPG-score zijn met ingang van de Wkb niet veranderd (voor een woning is de grenswaarde 0,8 en voor kantoren 1,0). Minister De Jonge heeft echter aangekondigd dat in de nabije toekomst de MPG-grenswaarden zullen worden aangescherpt en dat de MPG-eis voor meerdere gebouwfuncties zal gaan gelden.  

Energie-efficiëntie
De energieprestatie-eisen (BENG) die kwaliteitsborgers toetsen, omvatten het volgende:  

 1. Controle op Isolatie: Beoordelen of de toegepaste isolatiematerialen en -methoden voldoen aan de norm. 
 2. Luchtdichtheid: Controleren of de bouw luchtdicht is, wat essentieel is voor energie-efficiëntie. 
 3. Installaties: Inspecteren van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen (HVAC) om ervoor te zorgen dat ze energie-efficiënt zijn. 
 4. Duurzame Energiebronnen: Controleren of duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen of warmtepompen correct zijn geïnstalleerd en functioneren. 

Circulaire Bouwprincipes
Deze principes richten zich op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van hergebruik van materialen. Wij spelen hierbij een rol door: 

 1. Materiaalselectie: Evalueren of materialen met een lage milieu-impact en hoge recycleerbaarheid worden gebruikt. 
 2. Ontwerpcontrole: Controleren of het ontwerp demontage en hergebruik van componenten mogelijk maakt. 
 3. Afvalbeheer: Toezien op correcte afvalscheiding en recycling tijdens de bouw. 
 4. Levenscyclusanalyse: Assisteren bij de beoordeling van de milieu-impact gedurende de levensduur van het gebouw. 

Biobased materialen: niet verplicht, wel kansrijk
Op dit moment is bouwen met biobased materialen niet verplicht, maar er zijn verschillende voordelen aan verbonden en beleidsinitiatieven die het gebruik ervan aanmoedigen of stimuleren. De Wkb laat men steeds meer nadenken over de soorten bouwmaterialen en de mogelijkheden daarmee. Deze mogelijkheden worden verder toegelicht in dit artikel. 

Voordeel voor de aannemer
Biobased materialen bevorderen de duurzaamheid, verminderen de ecologische voetdruk van de bouwsector en pakken klimaatverandering aan. Daardoor kan het bijdragen aan het behalen van een hoger certificeringsniveau van Duurzaam Bouwen. Je kunt hier namelijk voor beloond worden in punten, via de certificeringssystemen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Denk aan het gebruik van hout, bamboe, stro, kurk, leem, hennepbeton, plantaardige oliën en harsen, schapenwol en bio-based isolatieplaten.  

Voordelen ten opzichte van traditionele bouwmaterialen 

 1. Duurzaamheid en Hernieuwbaarheid: biobased materialen worden geproduceerd uit hernieuwbare en natuurlijke bronnen, zoals hout, planten en dierlijke producten. De ecologische voetafdruk van bouwprojecten wordt verminderd, doordat deze bronnen duurzaam zijn en kunnen worden aangevuld binnen een redelijke tijdspanne. In tegenstelling tot niet-hernieuwbare bronnen zoals fossiele brandstoffen.  
 2. Verlaagde Koolstofvoetafdruk: De productie en verwerking van deze materialen vereisen over het algemeen minder energie en veroorzaken minder broeikasgasemissies in vergelijking met traditionele materialen zoals beton, staal of plastic. Hierdoor dragen ze bij aan het verminderen van de koolstofvoetafdruk van bouwprojecten en helpen ze de impact op het milieu te verminderen. 
 3. Uitstekende Isolatie en Energie-efficiëntie: Veel biobased materialen, zoals hennepbeton, strobalen en celluloseisolatie, bieden uitstekende thermische isolatie-eigenschappen. Dit resulteert in gebouwen die beter geïsoleerd zijn en minder energie verbruiken voor verwarming en koeling, wat leidt tot lagere energiekosten en een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen. 
 4. Gezonde Binnenmilieukwaliteit: Biobased materialen kunnen bijdragen aan een gezonder binnenmilieu doordat ze minder chemicaliën en vluchtige organische stoffen (VOS) bevatten dan sommige traditionele materialen. Materialen zoals leem en schapenwolisolatie hebben ook vochtregulerende eigenschappen en kunnen de luchtkwaliteit verbeteren door allergenen te verminderen en de lucht te zuiveren. 
 5. Veelzijdigheid en Innovatie: Biobased materialen bieden een breed scala aan toepassingen en ontwerpmogelijkheden in de bouwsector. Van constructiematerialen tot afwerkingen en interieurontwerp, biobased materialen inspireren innovatie en creativiteit in architectuur en design. 
 6. Afvalvermindering en Circulaire Economie: Sommige biobased materialen, zoals hout en bamboe, kunnen worden gerecycleerd of afgebroken tot biologisch afbreekbare componenten aan het einde van hun levensduur, waardoor afval wordt verminderd en de principes van de circulaire economie worden ondersteund.

Subsidies 
Door subsidieregelingen aan te vragen, zoals bijvoorbeeld de ISDE of NESK, wordt investeren in biobased materialen aantrekkelijker. Dit helpt om de kosten van duurzame bouwprojecten te verlagen en de terugverdientijd te verkorten. Instellingen bieden steeds vaker groenfinanciering en groene hypotheken aan voor duurzame bouwprojecten, zoals gunstige voorwaarden en rentetarieven voor projecten die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. 

Specifieke situatie en regio
Ook bieden veel provincies en gemeenten subsidies en financiële prikkels aan voor duurzame bouwprojecten. Deze kunnen variëren afhankelijk van de regio en kunnen specifiek gericht zijn op het gebruik van biobased materialen, energie-efficiëntie, circulaire bouwprincipes, enzovoort. 

Onze rol
We voeren kwaliteitscontroles en toezicht uit tijdens alle fasen van het bouwproces om ervoor te zorgen dat een gebouw voldoet aan de gestelde energieprestatie-eisen (EPC of BENG). Daarnaast controleren we of de uitvoering van het bouwwerk in de praktijk overeenkomt met de berekening en of bijvoorbeeld biobased materialen correct worden geïnstalleerd en toegepast volgens de specificaties en normen. Dit omvat het controleren van de juiste verwerking, opslag, installatie en afwerking van de materialen. Ook zijn wij ingespeeld op de aandachtpunten en eventuele risico’s van het toepassen van de biobased materialen. Meer weten? Neem contact met ons op!  

 

vr jun 14

Hoe kwaliteitsborgers bijdragen aan duurzame bouwprojecten

Waar kwaliteitsborgers op letten 
De Wkb legt de nadruk op of er is gebouwd naar de prestatie van de eisen van het Bbl. Hierin staan eisen voor de milieuprestatie van een woonfunctie, kantoorgebouw en nevengebruiksfuncties daarvan. Daarom houden wij ons als kwaliteitsborger bezig met energie-efficiëntie en circulaire bouwprincipes. Wij zullen moeten vaststellen of de milieuprestatie van een gebouw voldoet aan de gestelde energieprestatie-eisen (BENG). Daarnaast controleren we of de uitvoering van het bouwwerk in de praktijk overeenkomt met de berekening. Dit wordt aangeduid in een MPG-score.  

De regels omtrent de MPG-score zijn met ingang van de Wkb niet veranderd (voor een woning is de grenswaarde 0,8 en voor kantoren 1,0). Minister De Jonge heeft echter aangekondigd dat in de nabije toekomst de MPG-grenswaarden zullen worden aangescherpt en dat de MPG-eis voor meerdere gebouwfuncties zal gaan gelden.  

Energie-efficiëntie
De energieprestatie-eisen (BENG) die kwaliteitsborgers toetsen, omvatten het volgende:  

 1. Controle op Isolatie: Beoordelen of de toegepaste isolatiematerialen en -methoden voldoen aan de norm. 
 2. Luchtdichtheid: Controleren of de bouw luchtdicht is, wat essentieel is voor energie-efficiëntie. 
 3. Installaties: Inspecteren van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen (HVAC) om ervoor te zorgen dat ze energie-efficiënt zijn. 
 4. Duurzame Energiebronnen: Controleren of duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen of warmtepompen correct zijn geïnstalleerd en functioneren. 

Circulaire Bouwprincipes
Deze principes richten zich op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van hergebruik van materialen. Wij spelen hierbij een rol door: 

 1. Materiaalselectie: Evalueren of materialen met een lage milieu-impact en hoge recycleerbaarheid worden gebruikt. 
 2. Ontwerpcontrole: Controleren of het ontwerp demontage en hergebruik van componenten mogelijk maakt. 
 3. Afvalbeheer: Toezien op correcte afvalscheiding en recycling tijdens de bouw. 
 4. Levenscyclusanalyse: Assisteren bij de beoordeling van de milieu-impact gedurende de levensduur van het gebouw. 

Biobased materialen: niet verplicht, wel kansrijk
Op dit moment is bouwen met biobased materialen niet verplicht, maar er zijn verschillende voordelen aan verbonden en beleidsinitiatieven die het gebruik ervan aanmoedigen of stimuleren. De Wkb laat men steeds meer nadenken over de soorten bouwmaterialen en de mogelijkheden daarmee. Deze mogelijkheden worden verder toegelicht in dit artikel. 

Voordeel voor de aannemer
Biobased materialen bevorderen de duurzaamheid, verminderen de ecologische voetdruk van de bouwsector en pakken klimaatverandering aan. Daardoor kan het bijdragen aan het behalen van een hoger certificeringsniveau van Duurzaam Bouwen. Je kunt hier namelijk voor beloond worden in punten, via de certificeringssystemen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Denk aan het gebruik van hout, bamboe, stro, kurk, leem, hennepbeton, plantaardige oliën en harsen, schapenwol en bio-based isolatieplaten.  

Voordelen ten opzichte van traditionele bouwmaterialen 

 1. Duurzaamheid en Hernieuwbaarheid: biobased materialen worden geproduceerd uit hernieuwbare en natuurlijke bronnen, zoals hout, planten en dierlijke producten. De ecologische voetafdruk van bouwprojecten wordt verminderd, doordat deze bronnen duurzaam zijn en kunnen worden aangevuld binnen een redelijke tijdspanne. In tegenstelling tot niet-hernieuwbare bronnen zoals fossiele brandstoffen.  
 2. Verlaagde Koolstofvoetafdruk: De productie en verwerking van deze materialen vereisen over het algemeen minder energie en veroorzaken minder broeikasgasemissies in vergelijking met traditionele materialen zoals beton, staal of plastic. Hierdoor dragen ze bij aan het verminderen van de koolstofvoetafdruk van bouwprojecten en helpen ze de impact op het milieu te verminderen. 
 3. Uitstekende Isolatie en Energie-efficiëntie: Veel biobased materialen, zoals hennepbeton, strobalen en celluloseisolatie, bieden uitstekende thermische isolatie-eigenschappen. Dit resulteert in gebouwen die beter geïsoleerd zijn en minder energie verbruiken voor verwarming en koeling, wat leidt tot lagere energiekosten en een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen. 
 4. Gezonde Binnenmilieukwaliteit: Biobased materialen kunnen bijdragen aan een gezonder binnenmilieu doordat ze minder chemicaliën en vluchtige organische stoffen (VOS) bevatten dan sommige traditionele materialen. Materialen zoals leem en schapenwolisolatie hebben ook vochtregulerende eigenschappen en kunnen de luchtkwaliteit verbeteren door allergenen te verminderen en de lucht te zuiveren. 
 5. Veelzijdigheid en Innovatie: Biobased materialen bieden een breed scala aan toepassingen en ontwerpmogelijkheden in de bouwsector. Van constructiematerialen tot afwerkingen en interieurontwerp, biobased materialen inspireren innovatie en creativiteit in architectuur en design. 
 6. Afvalvermindering en Circulaire Economie: Sommige biobased materialen, zoals hout en bamboe, kunnen worden gerecycleerd of afgebroken tot biologisch afbreekbare componenten aan het einde van hun levensduur, waardoor afval wordt verminderd en de principes van de circulaire economie worden ondersteund.

Subsidies 
Door subsidieregelingen aan te vragen, zoals bijvoorbeeld de ISDE of NESK, wordt investeren in biobased materialen aantrekkelijker. Dit helpt om de kosten van duurzame bouwprojecten te verlagen en de terugverdientijd te verkorten. Instellingen bieden steeds vaker groenfinanciering en groene hypotheken aan voor duurzame bouwprojecten, zoals gunstige voorwaarden en rentetarieven voor projecten die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. 

Specifieke situatie en regio
Ook bieden veel provincies en gemeenten subsidies en financiële prikkels aan voor duurzame bouwprojecten. Deze kunnen variëren afhankelijk van de regio en kunnen specifiek gericht zijn op het gebruik van biobased materialen, energie-efficiëntie, circulaire bouwprincipes, enzovoort. 

Onze rol
We voeren kwaliteitscontroles en toezicht uit tijdens alle fasen van het bouwproces om ervoor te zorgen dat een gebouw voldoet aan de gestelde energieprestatie-eisen (EPC of BENG). Daarnaast controleren we of de uitvoering van het bouwwerk in de praktijk overeenkomt met de berekening en of bijvoorbeeld biobased materialen correct worden geïnstalleerd en toegepast volgens de specificaties en normen. Dit omvat het controleren van de juiste verwerking, opslag, installatie en afwerking van de materialen. Ook zijn wij ingespeeld op de aandachtpunten en eventuele risico’s van het toepassen van de biobased materialen. Meer weten? Neem contact met ons op!  

 

Meer nieuws

Terug naar overzicht

Meer nieuws