wo mrt 29

Ontwikkelingen: Kijk op bouwproject RISE

Met een enorme bouwopgave en het aanwezige stikstofprobleem, kan het voor projectontwikkelaars lastig zijn om grootse bouwplannen te realiseren. Desalniettemin heeft de stad Rotterdam een skyline vol wolkenkrabbers. De hoogste en bekendste wolkenkrabber is april 2022 opgeleverd, namelijk de Zalmhaventoren. De 215 meter hoge toren is de hoogste woontoren van de Benelux, maar niet voor lang meer. In deze blog leest u alles over bouwproject RISE en onze kijk op het bouwproces.

Bouwproject RISE

Het bouwproject RISE, ofwel Rotterdam Inspiration for Sustainable Existence, is een ambitieus project dat zich richt op de herontwikkeling van het gebied rond het Hofplein. Het project heeft een maatschappelijke functie en draagt bij aan een levendiger Hofplein. Daarnaast worden er 1.300 woningen ontwikkelt, verdeeld over 3 woontorens waarvan de hoogste 250 meter is.

Energie neutraal

Een van de belangrijkste kenmerken van RISE is dat het project volledig energieneutraal is. Dit betekent dat de wijk geen netto-uitstoot van broeikasgassen zal hebben, dankzij de toepassing van geavanceerde technologieën zoals zonnepanelen, windturbines en warmtepompen. Bovendien zal er veel aandacht worden besteed aan het verminderen van energieverbruik door het gebruik van efficiënte verlichting en isolatie.

Naast de duurzame energie-aspecten, RISE zal ook een aantal innovatieve oplossingen bieden voor andere aspecten van duurzaamheid, zoals water- en afvalbeheer. Er zullen bijvoorbeeld regenwateropvangsystemen worden geïnstalleerd om het waterverbruik te verminderen en afval zal worden gescheiden en gerecycled.

Kwaliteitsborging

Om dit project tot in de nauwkeurigheid te kunnen realiseren is het waarborgen van de kwaliteit van groot belang. De doelstelling voor RISE om uiteindelijk energieneutraal te opereren gaat gepaard met het zo precies mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden.

De borging van RISE neemt de gemeente zelf in handen, dit vanwege het type gevolgklasse die aan dit project hangt. De verwachting is dat over vijf jaar na inwerkingstreging ook private partijen de borging van grote projecten zoals RISE mogen uitvoeren.

Leefbaarheid

Het gebied zal bestaan uit een mix van woningen, winkels, kantoren en openbare ruimtes. Er zal ook veel aandacht worden besteed aan het creëren van een aantrekkelijke, groene omgeving. RISE wil met ruimte voor rust en ontmoeting een kloppend hart van het hofplein maken. Met als doel om de ‘poort naar de stad’ te worden waar iedereen zich thuis voelt. 

Sociale woningen

De sociale huurders van de te slopen flats kunnen volgens de gemeente tegen dezelfde prijs een appartement huren in een woontoren aan de Coolsingel. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam heeft aangekondigd dat het bouwproject RISE minimaal evenveel sociale huurwoningen zal bevatten als het bestaande woongebouw Pompenburg. Ongeacht hoeveel woningen er in totaal gebouwd worden, zal in ieder geval 20% sociale huurwoningen zijn. 50% van alle woningen moeten betaalbaar zijn voor modale inwoner. Kortom, er zijn woningen voor álle Rotterdammers!

RISE is een uitdagend project dat de bouwsector een duidelijk signaal geeft over de noodzaak van duurzame innovatie. Het is een waardevolle bijdrage aan de stad Rotterdam en een voorbeeld voor andere steden om te volgen. We hopen dat RISE een succesvolle en inspirerende wijk zal worden voor de bewoners en een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen klimaatverandering.

Bouwproject RISE

Weten wat wij betekenen bij bouwprojecten? Neem contact op!

Over Ons

wo mrt 29

Ontwikkelingen: Kijk op bouwproject RISE

Met een enorme bouwopgave en het aanwezige stikstofprobleem, kan het voor projectontwikkelaars lastig zijn om grootse bouwplannen te realiseren. Desalniettemin heeft de stad Rotterdam een skyline vol wolkenkrabbers. De hoogste en bekendste wolkenkrabber is april 2022 opgeleverd, namelijk de Zalmhaventoren. De 215 meter hoge toren is de hoogste woontoren van de Benelux, maar niet voor lang meer. In deze blog leest u alles over bouwproject RISE en onze kijk op het bouwproces.

Bouwproject RISE

Het bouwproject RISE, ofwel Rotterdam Inspiration for Sustainable Existence, is een ambitieus project dat zich richt op de herontwikkeling van het gebied rond het Hofplein. Het project heeft een maatschappelijke functie en draagt bij aan een levendiger Hofplein. Daarnaast worden er 1.300 woningen ontwikkelt, verdeeld over 3 woontorens waarvan de hoogste 250 meter is.

Energie neutraal

Een van de belangrijkste kenmerken van RISE is dat het project volledig energieneutraal is. Dit betekent dat de wijk geen netto-uitstoot van broeikasgassen zal hebben, dankzij de toepassing van geavanceerde technologieën zoals zonnepanelen, windturbines en warmtepompen. Bovendien zal er veel aandacht worden besteed aan het verminderen van energieverbruik door het gebruik van efficiënte verlichting en isolatie.

Naast de duurzame energie-aspecten, RISE zal ook een aantal innovatieve oplossingen bieden voor andere aspecten van duurzaamheid, zoals water- en afvalbeheer. Er zullen bijvoorbeeld regenwateropvangsystemen worden geïnstalleerd om het waterverbruik te verminderen en afval zal worden gescheiden en gerecycled.

Kwaliteitsborging

Om dit project tot in de nauwkeurigheid te kunnen realiseren is het waarborgen van de kwaliteit van groot belang. De doelstelling voor RISE om uiteindelijk energieneutraal te opereren gaat gepaard met het zo precies mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden.

De borging van RISE neemt de gemeente zelf in handen, dit vanwege het type gevolgklasse die aan dit project hangt. De verwachting is dat over vijf jaar na inwerkingstreging ook private partijen de borging van grote projecten zoals RISE mogen uitvoeren.

Leefbaarheid

Het gebied zal bestaan uit een mix van woningen, winkels, kantoren en openbare ruimtes. Er zal ook veel aandacht worden besteed aan het creëren van een aantrekkelijke, groene omgeving. RISE wil met ruimte voor rust en ontmoeting een kloppend hart van het hofplein maken. Met als doel om de ‘poort naar de stad’ te worden waar iedereen zich thuis voelt. 

Sociale woningen

De sociale huurders van de te slopen flats kunnen volgens de gemeente tegen dezelfde prijs een appartement huren in een woontoren aan de Coolsingel. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam heeft aangekondigd dat het bouwproject RISE minimaal evenveel sociale huurwoningen zal bevatten als het bestaande woongebouw Pompenburg. Ongeacht hoeveel woningen er in totaal gebouwd worden, zal in ieder geval 20% sociale huurwoningen zijn. 50% van alle woningen moeten betaalbaar zijn voor modale inwoner. Kortom, er zijn woningen voor álle Rotterdammers!

RISE is een uitdagend project dat de bouwsector een duidelijk signaal geeft over de noodzaak van duurzame innovatie. Het is een waardevolle bijdrage aan de stad Rotterdam en een voorbeeld voor andere steden om te volgen. We hopen dat RISE een succesvolle en inspirerende wijk zal worden voor de bewoners en een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen klimaatverandering.

Meer nieuws

Terug naar overzicht

Meer nieuws